О студијском програму

Заштита животне средине

О студијском програму

Овај Студијски програм је најцеловитији програм ове врсте у Србији, и он као такав пружа добру проходност ка мастер и докторским студијама. Завршетком овог студијског програма стиче се звање Струковни инжењер заштите животне средине. До овог престижног звања инжењера, стиже се савладавањем градива различитих општих и стручних предмета прилагођеног нивоу струковних студија.

У наставном плану студијског програма не налазе се математика, хемија и физика, а предмети Одабрана поглавља физике и Хемија животне средине у служби су бољег разумевања стручних предмета, а пре свега упознавања студената са изворима, процесима и последицама загађивања ваздуха, вода и земљишта као и управљања отпадом, све са циљем очувања и побољшања квалитета животне средине.

Студијски програм заштита животне средине годинама успешно испуњава сврху свог постојања, образујући стручњаке који са својим теоретским и практичним знањима, и у складу са својим личним способностима, чине значајан ослонац у прагматичном домену заштите животне средине код нас. Треба нагласити и чињеницу да, полазећи од европских стандарда, Србији у овом тренутку недостаје хиљаде стручњака који превасходно треба да се баве заштитом и обезбеђивањем квалитетне животне средине. На Студијском програму заштита животне средине школује се управо овакви стручњаци.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017