О студијском програму

Модни дизајн производа од коже

О студијском програму

Студијски програм – Модни дизајн производа од коже, образује модне дизајнере у областима кожне конфекције, обуће, галантерије, као и модних детаља.

Након завршених студија студенти ће бити оспособљени за рад на пословима дизајнера обуће, кожне конфекције, галантерије и модних детаља. Моћи ће да пројектују колекцију, израде прототип новог производа и редизајнирају постојећи производ из наведених области моде. Кроз наставни процес посебна пажња је усмерена оспособљавању студената за самосталну израду конструкције за обућу, конфекцију и галантерију, чиме се отвара могућност рада на позицијама моделара.

Циљеви студијског програма су усклађени са основним задацима и циљевима Школе. Усмерени су на приступачно и квалитетно усвајање и повезивање теоријских и практичних знања потребних за образовање струковних дизајнера у области модног дизајна производа од коже. Циљ реализације студијског програма је образовање струковних дизајнера у области модног дизајна производа од коже, који могу да одговоре потребама тржишта и захтевима савремене модне индустрије. 

Стручни назив дипломираног студента по завршетку студија је: Струковни дизајнер - дизајн производа од коже.

У реализацији студијског програма значајни су стална сарадња и партнерски однос са фирмама и кожарско-прерађивачком индустријом у којима студенти обављају Стручну праксу. Студијски програм континуирано прати захтеве и потребе окружења, техничко-технолошке иновације у области дизајнирања производа од коже. 

Непрекидан и интензиван процес модернизације производње и увођење дигиталних технологија условљава и осавремењавање студијског програма. Наставни план и програм осмишљен је тако да код студента развије ликовно-графичке, различите опште и стручно-специфичне компетенције у области примењене уметности.

Садржаји предавања и вежби на уметничким предмета код студената развијају цртачке способности, али и омогућавају стицање вештина и знања неопходних за израду прототипа и пратеће техничке документације у процесу дизајнирања производа од коже. Наставом која се изводи на предавањима и практичним вежбама у радионици у Школи и производним предузећима, студент остварује непосредан увид у повезаност теоретских и практичних знања и вештина. 

У реализацији наставе користе се специфични софтверски пакети за израду конфекције и галантерије. Предмет – Дизајнирање обуће, користи софтверски пакет Схоемастер по коме је Школа јединствена у региону. Стручна пракса која се обавља након одслушане друге године студија у некој од наших модних индустрија или фирми, омогућава студентима свеобухватно сагледавање процеса производње - од дизајна до израде производа од коже у складу са захтевима тржишта.

Квалитет наставног процеса и наставника континуирано се оцењује од стране студената и усаглашава са сродним програмима у окружењу. Захваљујући таквој пракси, студијски програм – Модни дизајн производа од коже, успешно негује и оспособљава стручњаке који се баве модним дизајном, како у стручним тимовима у привредним предузећима тако и у самосталном стваралаштву.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017