Обавештења

Стари студенти

  Обавештења за стари студенти

  Обавештења се односе на све групе и семестре у оквиру студијског програма.

 • Испит у децембарском испитнoм рoку из прeдмeтa Психологија рада одржаће се у суботу 23.12.2017. сa пoчeткoм у  9:00 чaсoвa (умeстo 10.12.2017. у 09:00 кaкo je прeдвиђeнo Нaстaвним кaлeндaрoм).

  09.11.2017.Небојша Ћурчић
 • Због спречености мр Доминик Бркић у петак 10.11.2017. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у понедељак 13.11.2017. од 10:00 до12:00.

  09.11.2017.мр Доминик Бркић
 • Због спречености др Зорице Барош у среду 22.11.2017. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у петак 24.11.2017. од 10:30 до 12:30.

  08.11.2017.мр Доминик Бркић
 • Због спречености мр Сање Павловић у среду 22.11.2017. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у четвртак 23.11.2017. од 12:00 до 14:00.

  08.11.2017.мр Доминик Бркић
 •  Консултације код др Живка Ралића ће се у четвртак 9.11.2017. одржати од 17:40 до 18:10.

  06.11.2017.мр Доминик Бркић

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017