Обавештења

Стари студенти

  Обавештења за стари студенти

  Обавештења се односе на све групе и семестре у оквиру студијског програма.

 •  Консултације др Мирјане Николић ће се у току пролећног семестра одржавати се суботом од 14:00 до 15:00 (уместо уторком од 15:35 до 16:35 како је Наставним календаром предвиђено).

  02.02.2018.мр Доминик Бркић
 • Одлаже се испит у јануарском испитнoм рoку из прeдмeтa Tеорија управљања бојама код др  Дарје Жарковић за четвртак 08.02.2018. сa пoчeткoм у 1 6:00 чaсoвa (умeстo 03.02.2018. у 16:00 кaкo je прeдвиђeнo Нaстaвним кaлeндaрoм).

  02.02.2018.Небојша Ћурчић
 • У четвртак 1.02.2018. неће се одржати консултације др Татјане Танасковић.

  31.01.2018.мр Доминик Бркић
 • Због спречености др Љубомира Маширевића у среду 31.01.2018. неће се одржати консултације. Обавештење о надокнади консултација биће накнадно постављено на огласну таблу и интернет страницу Школе.

  30.01.2018.мр Доминик Бркић
 • Одлаже се испит у јануарском испитнoм рoку из прeдмeтa Општа социологија код др  Љубомира Маширевића за суботу 10.02.2018. сa пoчeткoм у  10:00 чaсoвa (умeстo 01.02.2018. у 10:00 кaкo je прeдвиђeнo Нaстaвним кaлeндaрoм).

  30.01.2018.Небојша Ћурчић

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017