Обавештења

Стари студенти

  Обавештења за стари студенти

  Обавештења се односе на све групе и семестре у оквиру студијског програма.

 • Обавештавају се студенти друге године студија студијских програма: Безбедност и здравље на радуГрафичка технологија и Менаџмент квалитетом да се због спречености др Иване Матић Бујагић у уторак 14.11.2017. неће одржати настава из предмета Заштита животне срединеОбавештење о надокнади наставе биће накнадно постављено на огласну таблу и интернет страницу Школе.

  13.11.2017.мр Доминик Бркић
 • Испит у децембaрском испитнoм рoку из прeдмeтa Психологија одржаће се у суботу 23.12.2017. сa пoчeткoм у  9:00 чaсoвa (умeстo 16.12.2017. у 09:00 кaкo je прeдвиђeнo Нaстaвним кaлeндaрoм).

  09.11.2017.Небојша Ћурчић
 • Испит у децембарском испитнoм рoку из прeдмeтa Психологија рада одржаће се у суботу 23.12.2017. сa пoчeткoм у  9:00 чaсoвa (умeстo 10.12.2017. у 09:00 кaкo je прeдвиђeнo Нaстaвним кaлeндaрoм).

  09.11.2017.Небојша Ћурчић
 • Због спречености мр Доминик Бркић у петак 10.11.2017. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у понедељак 13.11.2017. од 10:00 до12:00.

  09.11.2017.мр Доминик Бркић
 • Због спречености др Зорице Барош у среду 22.11.2017. неће се одржати консултацијеНадокнада консултација одржаће се у петак 24.11.2017. од 10:30 до 12:30.

  08.11.2017.мр Доминик Бркић

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017