Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Понедељак, 8:00 – 10:00
Консултације пролеће:
Среда, 17:00 – 19:00
Е-адреса:
gkapunac@politehnika.edu.rs

мр Гордана Капунац

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Уторак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Уторак, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
zkovac@politehnika.edu.rs

др Жолт Ковач

Рођен у Панчеву 1975. године. После завршене Математичке гимназије студирао Факултет ликовних уметности у Београду. Магистрирао на истом факултету. Похађао Школу за историју и теорију слике при Центру за савремену уметност Београд. Докторирао сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду. Излагао на 20 самосталних и више групних изложби у земљи и иностранству (Словенија, Немачка, Аустрија, Норвешка, Пољска, Словачка, Мађарска, Француска, Чешка, Естонија, Грчка, Русија, Македонија). Суоснивач и уредник онлине часописа за савремену уметност Супервизуелна (www.supervizuelna.cом). Свира бас гитару у београдској групи Јарболи. Запослен као предавач на Високој школи струковних студија Београдска политехника. Живи у Београду.

Консултације јесен:
Среда, 17:00 – 19:00
Консултације пролеће:
Среда, 17:00 – 19:00
Е-адреса:
dkovacevic@politehnika.edu.rs

др Данијела Ковачевић

Рођена је 31.01.1984. године у Смедереву, Република Србија. Дипломирала је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 2010. и исте године уписала постдипломске студије на студијском програму Инжењерство материјала. Радила је као истраживач у Иновационом центру Технолошко-металуршког факултета у Београду у оквиру пројекта интегралних интердисциплинарних истраживања „Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних мултифункционалних материјала дефинисаних својстава“ Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и учествовала у реализацији пројеката “Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из отпадне полиетилентерефталатне амбалаже и алкидних, полиестарских и полиуретанских производа базираних на тим полиолима, И, ИИ и ИИИ фаза “, Секретаријата за заштиту животне средине Града Београда и Технолошко-металуршког факултета. Током 2012. године била је на стручно-истраживачком усавршавању на Катедри за цивилно инжењерство и инжењерство заштите животне средине у Тернију, Универзитет у Перуђи, Италија. Научно звање доктор наука - технолошко инжењерство - инжењерство материјала стекла је на Технолошко-металуршком факултету у Београду 2015. године. Радни однос у Школи засновала је 2015. године као демонстратор у настави. Године 2016. изабрана је у звање предавача струковних студија за предмете у ужој стручној области – Материјали и обавља обавља послове наставника у звању предавача за предмете Материјали и Технологија производа од коже.

Консултације јесен:
Петак, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
akutricki@politehnika.edu.rs

Александар Кутрички

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
smarkovic@politehnika.edu.rs

др Саша Марковић

Рођен је 07.05.1968. Дипломирао 1991. године, магистрирао 1999. године и докторирао 2012. године и стекао научно звање доктора економских наука. За предавача предмета из области маркетинга изабран је 2006. године. Од 2012. године има звање професора струковних студија за ужу стручну област – Пословање производних и услужних организација.

Консултације јесен:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
imatic@politehnika.edu.rs

др Ивана Матић Бујагић

Рођена је 25.02.1988. године у Аранђеловцу. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, уписала је школске 2007/2008. год., а дипломирала је 2011. године. Мастер студије на истом факултету је завршила 2012. год. Школске 2012/2013. године уписала је докторске академске студије на Технолошко-металуршком факултету. Четири пута је награђена Повељом Панте С. Тутунџић Технолошко-металуршког факултета за изузетан успех на основним академским студијама. Добитник је такође и специјалног признања Српског хемијског друштва за 2012. годину за изузетан успех у току студија. Од 2012. године Ивана Матић Бујагић је ангажована у Школи у својству демонстратора. Такође је активно укључена у научно-истраживачки пројекат финансиран од стране Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Консултације јесен:
Уторак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 8:00 – 10:00
Е-адреса:
ljmasirevic@politehnika.edu.rs

др Љубомир Маширевић

Рођен je у Зрењанину 21. 08. 1979. Након што je завршио средњу школу, уписао je Филозофски факултет у Београду 1999. године, одсек за социологију. Дипломирао је као студент генерације 2004. на тему Кастелсово схватање глобализације и тиме стекао звање дипломирног социолога. Након основних студија, уписао је 2004. магистарске студије Филма и медија на Факултету драмских уметности у Београду. Тема магистарске тезе коју је одбранио 2007. била је Филм и насиље и тиме је стекао звање магистра наука о драмским уметностима из области медија и филма. Исте године 2007. пријавио је докторску тезу Постмодерна друштвена теорија на примеру савременог филма на Филозофском факултету у Београду на одсеку за социологију. Због изузетног успеха у студирању Министарство наука Србије му је по пријављивању доктората доделио стипедију 2007. године. 2010. успешно је одбранио тезу и тиме стекао звање доктора социологије.

Консултације јесен:
У договору са наставником
Консултације пролеће:
У договору са наставником
Е-адреса:

др Дејан Миленковић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017