Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
У договору са наставником
Консултације пролеће:
У договору са наставником
Е-адреса:
mirjanasdj63@gmail.com

др Мирјана Станковић Ђорђевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Четвртак, 8:00 – 10:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 8:00 – 10:00
Е-адреса:
ajanicijevic@politehnika.edu.rs

Александра Јанићијевић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Понедељак, 17:00 – 18:00
Консултације пролеће:
Понедељак, 17:00 – 18:00
Е-адреса:
otomic@politehnika.edu.rs

др Оливер Томић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Четвртак, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
dradakovic@politehnika.edu.rs

Душко Радаковић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Среда, 12:00 – 14:00
Консултације пролеће:
Среда, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
spetronic@politehnika.edu.rs

др Сања Петронић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
Консултације пролеће:
Петак, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
mmicanovic@politehnika.edu.rs

Марија Мићановић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017