Предавачи

Стари студенти

Консултације јесен:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Консултације пролеће:
Уторак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
rpejovic@politehika.edu.rs

мр Раде Пејовић

Рођен је 24.05.1973. године у Ивањици. Дипломске студије је завршио на Факултету примењених уметности у Београду 2000. године, Одсек текстил. Магистарске студије је завршио 2007. године на ФПУ са темом „Истраживање текстуралних и структуралних вредности на кожи као базном материјалу” код ментора проф. Иване Вељовић. Члан је УЛУПУДС-а. од 2001. године. У својству предавача запослен је на Високој школи струковних студија Београдска политехника на предметима Основи дизајнирања и Дизајнирање кожне галантерије. Раде Пејовић је руководилац студијског програма Модни дизајн производа од коже. Професионално се ангажује и реализује пројекте у којима успешно генерише сва искуства из области дизајна текстила и дизајна кожних материјала. Остварује значајан допринос у области дизајна коже, реализацијама пројеката који почивају на интердисциплинарности, сарадњи са техничко-технолошким експертима и стучним лицима из производње. Тренутно је на трећој година докторских студија на Факултету примењених уметности у Београду, уписане школске 2013/14. године, одсек- примењена уметност и дизајн.

Консултације јесен:
Уторак, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Среда, 14:00 – 16:00
Е-адреса:
vradivojevic@politehnika.edu.rs

мр Владан Радивојевић

Рођен 18.08.1975. године у Краљеву, Република Србија. Дипломирао на смеру рачунарство и информатика Математичког факултета у Београду 2001. године, а научно звање магистар рачунарства стекао на истом факултету 2009. године. У Школи ангажован од 2004. године на предметима примена рачунара и математика.

Консултације јесен:
Уторак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Уторак, 11:00 – 13:00
Е-адреса:
drosulj@politehika.edu.rs

Драгана Рошуљ

Рођена 20.11.1985.године у Сиску, у Хрватској. Основну школу „Бранко Радичевић“ завршила у Ченти код Зрењанина са одличним успехом. Средњу школу је уписала 2000. године у Београду, „Прва економска школа“ и завршила је са одличним успехом. Након средње школе, 2004. године уписала је Вишу политехничку школу у Београду, смер за менаџмент квалитетом и завршила са одличним успехом и проглашена студентом генерације за 2006/2007 годину. Специјалистичке струковне студије уписала 2008. године на Високој школи струковних студија – Београдској политехници, и дипломирала са оценом десет 2009. године. Основне академске студије завршила 2009. на Факултету за менаџмент малих и средњих предузећа. Дипломске академске студије – мастер завршила на Факултету за примењени менаџмент, економију и финансије 2013. године. Докторске академске студије уписала је 2015. године на Факултету организационих наука, студијски програм Менаџмент. Као асистент демонстратор, почела да ради 2008. године на Београдској политехници, на студијском програму Менаџмент квалитетом, и уједно као сарадник у Служби квалитета. Године 2015. изабрана је у звање сарадник у настави за предмете Менаџмент квалитетом и Методе и технике у менаџменту.

Консултације јесен:
Уторак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Уторак, 12:00 – 14:00
Е-адреса:
ssofijanic@politehnika.edu.rs

др Светозар Софијанић

Рођен је 10.03.1968. године у Ужицу, Републиka Србијa. Основне академске студије завршио је 1995. године на Машинском факултету у Универзитета у Београду, на смеру Моторна возила и стекао академско звање дипломирани машински инжењер. Постдипломске студије завршио је 1999. године на Машинском факултету Универзитета у Београду, на смеру Индустријско инжењерство и стекао академско звање магистар техничких наука. Докторску дисертацију одбранио је 2010. године на Машинском факултету Универзитета у Београду, област Машинство и стекао научно звање доктор техничких наука. Објавио је више научно-стручних радова презентованих на међународним скуповима у земљи и иностранству. Говори, чита и пише на енглеском језику. Користи све технике савременог електронског пословања. Поседује богато искуство из привреде, радећи на руководећим пословима. Квалификован за оцењивача међународне серије стандарда ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. У оквиру пројекта Европске федерације одржавалаца из Брисела, 2007. године, завршио је међународни курс (The European Federation of National Maintenance Societes), чиме је стекао диплому и звање „Европског менаџера одржавања“, која је призната у земљама Европске уније без нострификације. 2012.године, на ВШСС Електротехнике и рачунарства, изабран у звање предавача, за област аутоматски системи управљања возилима. Од 2014. године члан је Стручног савета за опште области стандардизације Института за стандардизацију Републике Србије. 2015.године, на ВШСС Београдска политехника, изабран је у звање професора струковних студија, за област инжењерство безбедности и заштите на раду.

Консултације јесен:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 13:00 – 15:00
Е-адреса:
dtrifunovic@politehnika.edu.rs

мр Душко Трифуновић

Рођен је 09.03.1971. године у Горњем Милановцу, Република Србија. Дипломирао је на Факултету примењених уметности и дизајна у Београду 1996. године, а научно звање магистра уметности из области графичких комуникација стекао је на истом факултету 1999. године. Радни однос у Школи засновао је 2000. године као стручни сарадник. Године 2001. изабран је у звање предавача за предмете Графички дизајн и Писмо, а 2005. године је изабран за вишег предавача за предмете из области дизајна. Од 2007. године ради као наставник у звању професора струковних студија у ужој стручној области – Графички дизајн.

Консултације јесен:
Четвртак, 14:00 – 16:00
Консултације пролеће:
Уторак, 10:00 – 12:00
Е-адреса:
jdrobac@politehnika.edu.rs

др Јелена Дробац Петровић

Јелена Дробац Петровић рођена је 1982. године у Београду. Дипломирала је графички дизајн на Вишој политехничкој школи 2004. потом и на Факултету примењених уметности 2007. године. Докторирала је 2016. године типографију и мултимедију на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у Београду. Излагала је на четири самосталне изложбе у Београду и Будимпешти, учествовала на преко 45 изложби и фестивала у Србији, Словенији, Мађарској, Кини, Италији, Русији и Енглеској. Радови су објављени у преко 35 стручних публикација широм света а за графички дизајн је добила награде у Словенији, Француској, Немачкој, Русији и Србији укључујући "Пиши ћирилицом" БК фондације, Wolda, Магдалена; Identity: Best of the Best и друге. Радила је пројекте у Аустрији, Немачкој, Јужноафрикој републици, Италији, Шпанији, САД, Канади, Ирској, Македонији, Словенији, Мађарској, Кипру и Србији. Од 2007. године запослена на Београдској политехници, тренутно у звању професора струковних студија.

Консултације јесен:
Среда, 10:00 – 12:00
Консултације пролеће:
Четвртак, 9:00 – 11:00
Е-адреса:
pmaksic@politehnika.edu.rs

др Предраг Максић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Консултације јесен:
У договору са наставником
Консултације пролеће:
У договору са наставником
Е-адреса:
dusanka9@yahoo.com, dkomnenic@politehnika.edu.rs

др Душанка Комненић

Биографија за изабраног предавача још увек није доступна.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017