Упис школске године

Стари студенти

Упис/евидентирање школске године

Студент са акредитованих студијских програма уписан на основне и мастер студије нема обавезу овере семестра.

Обавеза студента је да:
- испуњава предиспитне обавезе;
- се придржава потписаног Уговора и Изјаве о начину плаћања школарине (студент који плаћа школарину), јер ће у супротном бити спречен да полаже испите у испитним роковима;
- уписује школску годину до стицања 180 ЕСПБ бодова.

Овим студентима се при упису наредне школске године оверава претходна година студирања и укупно остварен број ЕСПБ бодова.


Поштоване колегинице и колеге, 

 

Када приступите свом е-студент налогу, најпре ће се појавити образац ШВ20 који је неопходно да попуните. Молим вас попуните тражене податке. Након што то урадите, моћи ћете да обављате и друге радње на е – налогу.


ПОСТУПАК И ТЕРМИНИ УПИСА У ШК. 2022/2023. ГОДИНУ

Пошто се попуни образац ШВ20, на налогу е-студент студенти треба да изврше БИРАЊЕ ПРЕДМЕТА (предмети које студент уписује  у шк. 2022/2023. години)

Студент бира најпре неположене испите  I године студија, а потом неположене испите из виших година студија.

Студент има право, уколико жели, да приликом бирања ИЗБОРНОГ  предмета замени изборни предмет у односу на онај који је слушао претходне школске године.

ОБАВЕЗНИ предмети које је студент пратио у шк.2021/2022. години а које није положио и треба поново да их упише у шк.2022/2023. години су аутоматски штиклирани.

Уколико студент не жели  поново да прати неке од њих , а може да их не упише, бирање тих предмета мора при упису напоменути Студентској служби.

Обавезни предмети које треба студент први пут да прати у шк.  2022/2023. години, треба да изабере.

Буџетски студент може уписати предмете претходних и наредних година студијског програма, највише до 72 ЕСПБ бода, а самофинансирајући студент може уписати предмете претходних и наредних година студијског програма, највише до 90 ЕСПБ бодова.

Школарина за шк. 2022/2023. годину се плаћа сразмерно броју уписаних ЕСПБ а у складу са Ценовником. 

Након  извршеног бирања предмета, потребно је извршити уплату школарине (за студенте који плаћају школарину), и тек пошто уплата буде видљива на стању студент на шалтер студентске службе ОБАВЕЗНО доноси:

-ИНДЕКС

-2 попуњена обрасца ШВ20

-2  попуњена Обрасца за упис предмета/Изјава о начину плаћања.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Бирањем предмета се не сматра да је извршен упис у шк. 2022/23. годину. НЕОПХОДНО је путем шалтера студентске службе доставити индекс и потребне обрасце, ради овере уписа школске године.


 
ШКОЛАРИНА
 

Накнада за држављане РС

Накнада за стране држављане

 

60 ЕСПБ

 

1 ЕСПБ

Основне студије – ТТ поље

69.000,00

1.150,00

1.200,00 е

Основне студије – поље УМ

111.000,00

1.850,00

1.400,00 е

Специјалистичке студије 

126.000,00

2.100,00

1.700,00 е

Мастер студије 
– ТТ поље

126.000,00

2.100,00

2.200,00 е

Мастер  студије
 – поље УМ

135.000,00

2.250,00

2.400,00 е


Самофинансирајући студенти  школарину плаћају сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова, односно сразмерно уписаном броју предмета.

Студенти чије се школовање финансира из буџета за ЕСПБ бодове уписане преко 60 ЕСПБ плаћају школарину сразмерно уписаном броју ЕСПБ бодова.

Студенти којима је на лични захтев продужен рок за завршетак студија (уписани школске 2016/2017. године) плаћају школарину сразмерно уписаном броју ЕСПБ, и накнаду за Доношење решења о продужетку рока за завршетак студија)

Студент може платити школарину на један од следећих начина

У једној рати, целокупан износ приликом уписа школске године;

У две рате, и то:

- прву  рату: 30%  од целокупног износа школарине, при упису школске године,

- другу рату: 70% (преостали део школарине), најкасније до 15.12.2022. године;

Уплате се врше са позивом на број који је јединствен за сваког студента, који студенти могу видети када се улогују на студентски сервис преко сајта Школе, у складу са Упутством за пријаву на студентске сервисе и пријаву испита.

Уплате су видљиве на стању у року од два радна дана након уплате и у том случају није потребно достављати уплатнице преко шалтера Студентске службе.

ТЕРМИНИ ЗА УПИС:  од 12.09. закључно са 13.10.2022. године

Самофинансирајући студенти који задржавају самофинасирајући статус и не могу полагати више ни један испит: 12.09.-04.10.2022. године

Буџетски студенти: 07.10.-13.10. 2022. године по ранг листи која ће бити објављена 05.10.2022.године (Коначна ранг листа).

РАДНО ВРЕМЕ ШАЛТЕРА У ПЕРИОДУ УПИСА: 09-14h

(почев од 19.09.2022. закључно са 13.10.2022.)

Након ових термина, студенти плаћају накнаду за кашњење у складу са Ценовником.

Студенти  који у току школске 2021/22 године укупно остваре најмање 48 ЕСПБ, испуњавају услов да се рангирају на буџет – уписани школске 2019/20, 2020/21, 2021/22 године (погледај обавештење)

Студенти који у току школске 2021/22 године укупно остваре мање од  48 ЕСПБ уписују се у статусу самофинасирајућег студента.

23.08.2022. године                                                              Студентска служба

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017