Приговори

Стари студенти

Уложите приговор

Задовољство студената је важно за школу!
Кажите нам чиме нисте задовољни, желимо да то отклонимо.
Изнесите своје захтеве, испунићемо их ако је то могуће.

У жељи да побољшамо начин пружања услуга својим корисницима, као и саму сарадњу са корисницима, обавештавамо све кориснике услуга Високе школе струковних студија – Београдска политехника (студенти и други корисници) да могу поднети приговор као исказ свог незадовољства у вези са пруженом услугом, односно односом Школе (служби, органа, запослених) према кориснику или на сам процес решавања приговора.

Приговори се подносе:
- Секретаријату Школе – путем електронске поште на имејл адресе: dmarkovic@politehnika.edu.rs
или путем обичне поште на адресу:
Висока школа струковних студија – Београдска политехника (за Секретаријат),
11000 Београд, Бранкова 17;
- Остављањем приговора у наменске кутије за приговоре - које се налазе у просторијама Школе

- Пошаљите приговор Секретаријату Школе директним путем попуњавањем следеће форме:

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017