Локација и контакт

Београдска политехника - Локација и контакт

Локације

Катарине Амброзић 3 (Крфска 7)

тел: (011) 6410-990
info@politehnika.edu.rs

Учионице, амфитеатар и рачунарски центар где се реализује део наставног процеса. Ту је смештена и библиотека, читаоница и скриптарница, као и професорски кабинети, студентска служба, кабинети организатора и координатора наставе, помоћника директора за наставу и помоћника секретара.

Контакт и радно време служби

Управа

Директор и заменик директора

Телефон: 011/6410-990
Радно време: 08:00 – 16:00
Пријем студената и других странака: 08:00 – 16:00

Сектор наставе

Наставници и сарадници

Радно време: 08:00 – 16:00
Пријем студената и других странака

Координатор наставе

Радно време: 09:00 – 15:00
Пријем студената и других странака: 09:00 – 15:00

Организатор наставе

Радно време: 08:00 – 16:00
Пријем студената и других странака: 08:00 – 16:00

Сектор за правне и опште послове

Студентска служба

Телефон: 011/64-11-630
Имејл: ljvukovic@politehnika.edu.rs
Радно време: 07:00 – 15:00
Пријем студената и других странака: 11:00 – 14:00

Библиотека

Радно време: 07:00 – 19:00
Пријем студената и других странака: 07:00 – 19:00

Секретар

Телефон: 011/32-84-852
Радно време: 08:00 – 16:00
Пријем студената и других странака: 11:00 – 14:00

Скриптарница

Радно време: 08:00 – 14:00
Пријем студената и других странака: 09:00 – 14:00
Студенти и остала заинетересована лица могу са скриптарницом
остварити контакт и позивом на школске телефоне
или путем имејла: skriptarnica@politehnika.edu.rs

Стручне службе

Служба техничке подршке

Телефон: 011/6410-990
Радно време: 06:00 – 21:00
Пријем студената и других странака: /

Материјално - финансијска служба

Телефон: 011/26-33-127
Радно време: 08:00 – 16:00
Пријем студената и других странака: 09:00 – 14:00

Служба квалитета

Телефон: 011/6410-990
Радно време: 09:00 – 15:00
Пријем студената и других странака: /

Служба за безбедност и здравље на раду

Телефон: 011/64-10-990
Радно време: 08:00 – 16:00

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017