Мобилност запослених

Мобилност

Мобилност запослених

Слично као студенти, тако и наставно и административно особље особље може учествовати у размени. Разлике у односу на студенте је највише у трајању мобилности која је најчешће до месец дана. Разлози за мобилност могу бити разнолики а најчешће је то рад на заједничком пројекту, унапређење наставе кроз размену искуства и добре праксе, држања предавања, унапређење сарадње итд. Наставно и административно особље може ићи на мобилност преко билатералних уговора о сарадњи или преко пројеката који омогућавају мобилност студената и особља.

За сва питања у вези пројеката мобилности обратите се менаџменту школе.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017