Детаљна страна објава

Галерија

Виртуелна изложба 2020 - Дизајн индустријских производа

Постављено: 23.04.2020.

Виртуелна изложба 2020

Снага Интеракције

Ове године Висока школа струковних студија - Београдска политехника с обзиром на ситуацију, организује презентацију студенских радова Oделења за дизајн, у оквиру виртуелне изложбе као интегрални део наставног процеса. Студентски радови ће се сваке недеље постављати и смењивати у оквиру виртуелне галерије на сајту школе и преко друштвених мрежа.

Насловна тема овогодишње изложбе студентских радова „Снага интеракције“ односи се на успостављање међусобног утицаја и повезивања. Реч интеракција потиче од латинских речи “inter“- између и “agere” - деловати. Означава међусобни утицај између наведених одсека и насталих студентских радова и посматрача односно конзумената, као заједничких учесника у обликовању и конципирању презентованих радова из дизајна и уметности. Као и значења речи интеракција, односно успостављање односа међузависности и узајамног дејства и акције.

На изложби се представљају сви сегменти социолошког аспекта – теме као што су здравство, образовање, екологија, култура, антиратни покрети и друге актуелне теме савременог друштва. Изложба обухвата два сегмента излагачки и уметничке пројекте, у складу са болоњском конвенцијом.

Представљају се студенти Одељења за дизајн основних студија, са четири акредитована студијска програма: Графички дизајн, Дизајн индустријских производа, Модни дизајн, Концепт и карактер дизајн и мастер струковних студија на графичком дизајну. Приказују се најбољи радови и креације из уметничких предмета са сва четири студијска програма. Изложба је од великог значаја за сам наставни процес као вредновање и праћење рада читаве једне генерације студената. Савремена стремљења из области дизајна, појаве и употребе нових технологија и материјала, све масовнијег коришћења дигиталних технологија у дизајну и захтева тржишта, подстичу нас осавремењавању и подизању квалитета наставе. Такође, обавезују да студенте у складу са њиховом креативношћу припремамо за данашње тржиште. Изложба је прилика да вреднујемо наше педагошке способности у неговању младих талената, кроз њихов рад у класичним ликовним техникама и дигиталним технологијама.

Овом манифестацијом подстичемо студенте на још већа ангажовања у свом креативном раду. Указујемо јавности на младе таленте и упознајемо будуће студенте са Београдском политехником и студијским програмима на Одељењу за дизајн.

                                                проф. др ум Јелена Јоцић

ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@politehnika.edu.rs

© BeoPoli Team 2017