ДИЗАЈН ЕНТЕРИЈЕРА

Акредитовали смо најновији студијски програм Дизајн ентеријера

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ГРАФИЧКА ПРОИЗВОДЊА

Акредитовали смо нови, трећи мастер струковни студијски програм

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Представљамо нове акредитоване мастер струковне студије, прве на Одељењу за технологије

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

Постаните студент прве генерације акредитованих мастер студија из области графичког дизајна

Постани инжењер рециклажних технологија

Стекни права знања из области рециклаже

Развијај креативност, постани дизајнер

Оствари се у области графичког, индустријског или модног дизајна

Студирај на терет буџета

Држава финансира твоје школовање на Београдској политехници

Постани струковни инжењер

Уколико желиш да се бавиш технолошком струком, нека твој избор буде Београдска политехника

Шта нас чини другачијим?

Студијски програми на Београдској политехници су скуп целина обједињених мисијом и визијом установе, са циљем стварања високообразованог кадра за потребе одређених индустријских грана, као и образовања специјалиста за уско стручне области.


На предавањима се, уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава, студентима указује и на конкретна практична решења и примену савремених технологија и трендова у дизајну. Кроз наставни процес се ставља акценат на самосталан и практичан рад студента, као и на његову појачану личну одговорност и активно учествовање у наставном процесу.

Катарине Амброзић 3, тел: (011) 64 10 990

Kатарине Амброзић 5, тел: (011) 26 33 127

жиро рачун: 840-2118666-55

info@atssb.edu.rs

© BeoPoli Team 2017