TEMATSKE OBLASTI I CILJ SKUPA

Cilj naučno-stručnog skupa

Cilj naučno-stručnog skupa je povezivanje stručnjaka i istraživača iz privrede, istraživačkih ustanova, obrazovno-naučnih ustanova i nadležnih državnih institucija, radi razmene rezultata i iskustava proisteklih iz teorijskih i praktičnih istraživanja. Pored toga, prezentovanjem naučnih i stručnih dostignuća očekuje se unapređenje osnova za povezivanje visokog obrazovanja i profesionalnog okruženja. Za razliku od prethodna dva skupa POLITEHNIKA 2015 uvodi i dve nove, veoma značajne sekcije RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE i DIZAJN što smatramo posebnim unapređenjem i podizanjem kvaliteta Skupa. To se naročito odnosi na DIZAJN I TEHNOLOGIJE koji se prvi put javlja kao sekcija naučno-stručnog skupa Beogradske politehnike i koji pruža mogućnost autorima da afirmišu ovu savremenu oblast usmerenu ka obezbeđivanju kvalitetnijeg i lepšeg okruženja

Tematske oblasti:

 • Zaštita životne sredine
 • Reciklažne tehnologije
 • Dizajn i tehnologije
 • Menadžment kvalitetom
 • Bezbednost i zdravlje na radu

VREME I MESTO ODRŽAVANЈA SKUPA

U Beogradu, Hotel Holiday Inn, Spanskih Boraca 74
04. decembra 2015. godine

Molimo vas da informaciju o naučno-stručnom skupu prosledite i drugim zainteresovanim licima.
Poziv za prisustvo skupu možete preuzeti ovde.

Ovde mozete preuzeti PLAN I PROGRAM Skupa

SEKCIJE I TEMATSKE OBLASTI

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • Implementacija direktiva Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine
 • Kvalitet životne sredine u Srbiji
 • Zagađivanje i zaštita vazduha, voda, i zemljišta
 • Ekotoksikološki aspekti i posledice zagađivanja životne sredine
 • Energetska efikasnost i zaštita životne sredine
 • Zbrinjavanje opasnog otpada u Srbiji
 • Javna preduzeća u zaštiti životne sredine
 • Vanredne situacije, civilna zaštita i zaštita životne sredine

RECIKLAŽNE TEHNOLOGIJE

 • Upravljanje otpadom
 • Tehnologije reciklaže
 • Ekonomski aspekti reciklaže
 • Primena informacionih tehnologija u reciklažnim procesima
 • Značaj reciklaže u sistemu očuvanja obnovljivih izvora energije
 • Reciklaža industrijskog otpada, gasova i otpadnih voda
 • Reciklaža i obrazovanje
 • Primena standarda u procesima reciklaže
 • Kontrola kvaliteta u procesima reciklaže
 • Bezbednost i zdravlje na radu u procesima reciklaže

DIZAJN I TEHNOLOGIJE

 • Taktike i modeli savremenog dizajnerskog procesa
 • Dizajn i potrošačko društvo u digitalnom dobu
 • Dizajn i proizvodni procesi
 • Menadžment inovacijama u polju kreativnog delovanja
 • Dizajn sistema, proizvoda i usluga
 • Dizajn za životnu sredinu
 • Teorijski koncept u polju kreativnog stvaralaštva
 • Edukativni treninzi u funkciji dizajna

MENADŽMENT KVALITETOM

 • Kultura kvaliteta
 • Menadžment resursima
 • Poslovna izvrsnost
 • Metode i tehnike u menadžmentu kvalitetom
 • Ocenjivanje usaglašenosti
 • Obuka zaposlenih u vezi sa kvalitetom
 • Kvalitet usluga
 • Kvalitet u obrazovanju
 • Integrisani sistemi menadžmenta

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

 • Pravno-organizacioni oblici bezbednosti i zdravlja na radu
 • Sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu
 • Profesionalni rizici
 • Tehničko-tehnološka zaštita
 • Medicinski, sociološki i psihološki aspekti bezbednosti i zdravlja na radu
 • Obrazovanje za bezbednost i zdravlje na radu
 • Praksa u bezbednosti i zdravlju na radu
 • Bezbednost i zdravlje na radu u funkciji korporativne bezbednosti preduzeća

Naučno-stručni skup POLITEHNIKA 2015 pruža mogućnost i mladim talentovanim studentima da u okviru postojećih sekcija izlože svoja dostignuća.

PROGRAMSKI ODBOR

 • Prof. dr Mirjana Ristić, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko- metalurški fakultet, Beograd, predsednik
 • Radmila Šerović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • Gordana Perović, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • Prof.dr Jacques Yvon, Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) Nancy, France
 • Prof.dr John Turpin, High Point University, Dean of the School of Art Design, USA
 • Prof. dr Irena Pulko, Polymer Technology College, Slovenia
 • Prof. dr Qiang Ren, Associate Professor of Materials and Engineering, Changzhou University, China
 • Dr Ana Westenberger, University in Lübeck, Germany
 • Dr Denis Krndija, Institut Curie, Paris, France
 • Prof. dr Ratko Nikolić, Nacionalni savet za visoko obrazovanje
 • Prof. dr Mirjana Vojinović-Miloradov, profesor emeritus, Univerzitet Novi Sad
 • Prof. dr Žarko Janković, Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu, Niš
 • Prof. dr Zoran Marković, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor
 • Prof. dr Vojkan Božanić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
 • Prof. dr Novica Staletović, Univerzitet Union, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Beograd
 • Prof. Zoran Blazina, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti
 • Prof. Jelena Ivanović Vojvodić, Univerzitet Džon Nezbit, Fakultet za umetnosti i dizajn, Beograd.
 • Prof. dr Miloš Jelić, Beogradska politehnika, Istraživačko razvojni centar ALFATEC, Beograd
 • Prof. dr Nada Štrbac, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fa- kultet, Bor
 • Prof. dr Dragan Povrenović, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd
 • Vera Božić-Trefalt, direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu
 • Prof. dr Janko Hodolič, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Prof. dr Miodrag Hadžistević, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
 • Prof. Zvonko Petković, Visoka škola SPC za umetnost i konservaciju
 • Prof. dr Zoran Gavrić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet primenjenih umetnosti
 • Prof. dr Mariela Cvetić, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd
 • Prof. dr Aleksandar Marinković, Univerzitet u Beogradu, Tehnološko-metalurški fakultet, Beograd,
 • Dr Radivoje Jevtić, naučni savetnik, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
 • Prof. dr Grozdanka Bogdanović, Univerzitet u Beogradu, Teh- nički fakultet, Bor
 • Prof. dr Aleksandra Jovanić, Fakultet likovnih umetnosti, Univerzitet umetnosti, Beograd
 • Prof. dr Radoje Pantović, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor
 • Prof. dr Živko Stjelja, Beogradska politehnika
 • Prof. dr Šimon Đarmati, Beogradska politehnika
 • Prof. dr Dragoslav Ugarak, Beogradska politehnika
 • Prof. dr Dragutin Jovanović, Beogradska politehnika
 • Prof. dr Marina Stamenović, Beogradska politehnika
 • Aleksandar Kutrički, Beogradska politehnika
 • Prof. mr Duško Trifunović, Beogradska politehnika
 • Mr Rade Pejović, Beogradska politehnika
 • Prof. mr Milorad Mihajlović, Beogradska politehnika
 • Prof. dr Olivera Jovanović, Beogradska politehnika
 • Prof. dr Vitomir Miladinović, Beogradska politehnika

ORGANIZACIONI ODBOR

 • Prof. dr Marina Stamenović, predsednik
 • Prof. dr Olivera Jovanović, zamenik
 • Mr Vesna Alivojvodić
 • Srđan Trajković
 • Nebojša Ćurčić
 • Predrag Maksić
 • Aleksandra Božić
 • Novak Milošević

VAŽNI DATUMI

 • 20.10.2015. − dostavljanje radova
 • 01.11.2015. − obaveštenje o prihvatanju radova
 • 20.11.2015. − prijava učešća i uplata kotizacije

Uputstvo autorima za pripremu radova

Autori dostavljaju svoje radove obima do 6 strana, formata A4, uključujući tabele i slike, font Times New Roman veličine 12 pt sa marginama od po 2 cm svaka.
Apstrakt treba da sadrži do 200 reči i ključne reči (do 5), na srpskom i engleskom jeziku. Prijavu za apstrakt možete preuzeti ovde.

Radovi treba da sadrže sledeće delove: naslov, imena i prezimena autora i adrese institucija, apstrakt i ključne reči, uvod, poglavlja, zaključak i literaturu. Rad se dostavlja u obimu do 6 strana, uključujući slike i tabele. Radovi mogu biti pisani na srpskom ili engleskom jeziku.

Za formatiranje rada možete koristiti šablon (template): srpski  english

Uputstva za pripremu postera (poster sekcija) mozete preuzeti OVDE

Radovi koji ne budu pripremljeni prema uputstvu, biće vraćeni autorima na doradu.

 

Prijem radova

Pozivaju se autori da apstrakte radova pisane na srpskom i engleskom jeziku dostave do 10.07.2015. godine. Dostavljanje apstrakta rada uz navođenje ključnih reči (do 5) vrši se putem prijave koju možete preuzeti ovde.

Radove u kompletnoj formi potrebno je dostaviti do 01.10.2015. godine putem elektronske pošte na adresu: bpolitehnika2015@gmail.com uz obavezno navođenje sekcije za koju se prijavljujete.

Kotizacija

U Zborniku radova biće objavljeni radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 20.11.2015.godine uplaćena kotizacija u iznosu od 7.000 dinara za učesnike iz Srbije i 70 EUR za učesnike iz inostranstva. U iznos kotizacije, pored prisustvovanja skupu, uključen je radni materijal, zbornik radova na CD-u, osveženje u pauzama Skupa, kao i svečana večera.

Studenti specijalističkih, master i doktorskih studija, učesnici POLITEHNIKE 2015 plaćaju kotizaciju u iznosu od 3.500 dinara. U iznos kotizacije, pored prisustvovanja skupu, uključen je radni materijal, zbornik radova na CD-u, osveženje u pauzama Skupa, kao i svečana večera.

Studenti osnovnih studija, učesnici POLITEHNIKE 2015 ne plaćaju kotizaciju, a imaju pravo da prisustvuju Skupu i prezentuju svoje radove.

Studenti koji su prvi autori na radovima, dobiće Zbornik radova s pratećim materijalom.

Uplata kotizacije

Kotizacija se uplaćuje na račun broj 840-1854666-50, po modelu 97, sa pozivom na broj 93-74212115, s naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“. Detaljne instrukcije za prijavu učešća i uplate dostupne su ovde. (primer dinarske uplate, primer devizne uplate)

Poziv na sponzorstvo

Pogodnosti za glavne sponzore

 • naziv i logo organizacije,
  • štampan na upadljivom mestu u konačnom programu skupa i prikazan na Internet stranici skupa;
  • objavljen na unutrašnjim koricama zbornika radova;
 • učešće dva predstavnika organizacije na skupu bez kotizacije;
 • izlaganje proizvoda i/ili panoa u prostorijama održavanja skupa;
 • reklamno predstavljanje organizacije video prezentacijom na početku i u pauzama skupa.
 • Cena aranžmana za glavnog sponzora iznosi 30.000 dinara.

Pogodnosti za sponzora

 • naziv i logo organizacije,
  • štampan na upadljivom mestu u konačnom programu skupa i na Internet stranici skupa,
  • objavljen na unutrašnjim koricama zbornika radova,
 • učešće jednog predstavnika organizacije na skupu bez kotizacije,
 • reklamno predstavljanje organizacije video prezentacjom na početku i u pauzama skupa.
 • Cena aranžmana za sponzora iznosi 15.000 dinara. Molimo Vas, da informaciju o naučno-stručnom skupu prosledite i drugim zainteresovanim licima.

Primer ugovora o sponzorstvu možete preuzeti ovde.

Zbornici radova

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2011 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2013 možete preuzeti ovde.

Zbornik radova sa skupa POLITEHNIKA 2015 možete preuzeti ovde.

Kontakt

 • Beogradska politehnika
 • Katarine Ambrozić 3, 11000 Beograd
 • tel: +381 11 24 10 990
 • faks: +381 11 38 09 731
 • e-mail: bpolitehnika2015@gmail.com