Otvaranje Godišnje izložbe studentskih radova će biti 10.04.201. u 18 h.

 

GODIŠNJA IZLOŽBA RADOVA STUDENATA
VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA – BEOGRADSKA POLITEHNIKA

SIMBOLI

Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika, tradicionalno u Galeriji Domakulture Studentski grad- Novi Beograd, organizuje izložbu studenskih radova Odelenja za dizajn, kao integralni deo nastavnog procesa.

           Naslovna tema ovogodišnje izložbe studentskih radova  „Simboli “, obuhvata sve segmente savremenog dizajna i umetnosti, kako na polju grafičkog dizajna, modnog dizajna, industrijskog dizajna, enterijera i plakata, pri čemu će studenti pored svojih stečenih znanja, u okviru školovanja u Visokoj školi strukovnih studija Beogradskoj politehnici, prikazati i svoj pogled na mesto u svetu i društvu, nadanja, želje, strahove i pitanja koja postavljaju sebi i drugima.

Sama tema ovogodišnje izložbe trebalo bi da prikaže objekat, sliku ili neku drugu prezentaciju ideje, koncepta ili abstrakcije. Simboli su svuda su oko nas i sa aspekta dizajnerskog rešenja trebalo bi da daju prepoznatljivu asocijaciju onoga što reprezentuju. U dizajnu simbol i značenje zajedno stvaraju znak. Simboli predstavljaju podršku značenju. Uobličavanje ljudske misli i komunikacije pomoću znakova imaju duboke korene u našoj civilizaciji

Izložba će obuhvatiti dva segmenta, prateći tendencije Bolonjske konvencije, pored prikazivanja nastavnog procesa gde studenti prikazuju svoja novo stečena znanja iz oblasti dizajna, na izložbi će biti predstavljeni, za ovu izložbu, posebno izrađeni umetnički projekti koje su pokrenuli profesori kao mentori projekta.

Na ovoj izložbi, predstaviće se studenti odeljenja za dizajn sa tri akreditovana studijska programa: Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda i Modni dizajn. Prikazaće se javnosti najbolji radovi i kreativne ideje iz umetničkih predmeta sa sva tri studijska programa. Kao i svake godine izložba je od velikog značaja za sam nastavni proces kao vrednovanje i praćenje rada čitave jedne generacije studenata.

mr Maja Milinić-Bogdanović

 

Arhiva izložbi Beogradske politehnike:

2012

2013